Optimalizace stránek pro chytré telefony – proč je tak důležitá?

Autor: Martin Španěl

Vytvořeno dne 9. 12. 2022

Žijeme v době, kdy nejvíce času online trávíme na mobilu. Proto návštěvnost internetových stránek z mobilního zařízení překonala návštěvnost desktopovou (minimálně ve věkové hranici do 50 let). Mobilní rozhraní ale není stejné jako pro PC nebo tablet, neoptimalizované stránky se díky tomu mohou načítat pomaleji nebo se některé prvky (např. dynamického charakteru) nemusí načíst vůbec. To logicky vede k nepříjemnému uživatelskému zážitku, což v žádném případě nechceme. Pojďme si tedy říci pár zásadních bodů, proč mít stránky optimalizované.

1) Stránky se načítají rychleji při menším objemu dat
Mobilní zařízení není přizpůsobené ke stejně rychlému načítání dat jako PC nebo tabletové rozhraní. Když tedy přijdete na mobilu na stránky, jenž se načítají pomalu, většinou je po chvíli opustíte a raději vyhledáte konkurenci.
S tím také souvisí vyšší pravděpodobnost, že při používání mobilu jste mimo domov nebo práci, tedy mimo wifi a využíváte mobilní data. Asi vás nepotěší, když si prohlídnete jeden web a zmizí vám 10% objemu dat na měsíc.
Proto se musí s objemem dat a celkovým chováním webu počítat při tvorbě, aby se tyto nepříjemnosti potlačily na minimum, nebo úplně eliminovaly.

2) Vyhledávače upřednostňují optimalizované stránky
Možná jste si někdy všimli, že jsou stránky v organickém vyhledávání na PC na jiných pozicích, než na mobilu. Dost pravděpodobně to je tím, že stránky nejsou optimalizované, jelikož i toto vyhledávače při zobrazovaní výsledků zohledňují.

3) Poměr mezi designem a rychlostí
Při optimalizaci se často dostaneme do konfliktu mezi designovým náhledem mobilní verze stránky a její rychlostí. Rozhodnutí, zda zachovat designové a dynamické prvky, nebo je naopak „ořezat“ ve prospěch rychlosti, je čistě na vás.
Jsou ale základní prvky, které je potřeba optimalizovat vždy; velikosti tlačítek, písma, hover efekty, neměl by být posun do stran, nýbrž jenom možnost rolovat dolů atd., zkrátka stránky se musí přizpůsobit displeji, ne naopak.

Optimalizace stránky pro mobilní zařízení má proto při současném používání smartphonů vliv na pořadí ve vyhledávání, na proklik, na míru okamžitého opuštění webu a na uživatelský zážitek, což se vše následně promítne do ceny vašich reklam a PPC kampaní. Často tak hledáte mouchy v nastavení reklamní kampaně nebo celkově online reklamě a zapomínáte na základ – kvalitní a optimalizovaný obsah webu.

Přečtěte si další články

Kvalitní obsah dělá dobré výsledky ve vyhledávání a dobrou reklamu

Kvalitní obsah dělá dobré výsledky ve vyhledávání a dobrou reklamu

Reklama je jistě nejsilnější nástroj jak se zviditelnit v internetovém prostředí, ať už prodáváte, informujete nebo bavíte. Avšak nedílnou a trochu opomíjenou částí reklamy je kvalitní obsah webu, kam reklama cílí. A obsah velice souvisí s organickým vyhledáváním....

Proč mít HTTPS nebo-li zabezpečené stránky?

Proč mít HTTPS nebo-li zabezpečené stránky?

V roce 2018 Google začal prezentovat webové stránky, jenž nemají nastaven protokol HTTPS, jako nezabezpečené. Jedná se o bezpečnostní protokol, který zajišťuje certifikát SSL/TLS. Naneštěstí se neustále setkávám s případy, kdy se weby v tomto stavu nacházejí. Nejen,...

Kontakt

Martin Španěl

IČO: 88791386

Chomutov